627 views

G0025

ἀγαπάω

Chuyển ngữ quốc tế: agapaō

Phiên âm quốc tế: ä-gä-pä’-ō

Phiên âm Việt: a-ga-pá-ô

Từ loại: Động từ.

Nghĩa:

1. Đối với Thiên Chúa và người: yêu bằng tình yêu của Thiên Chúa.

2. Đối với vật: yêu quý.

Xuất hiện 142 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Comments are closed.