458 views

G2605

καταγγέλλω

Chuyển ngữ quốc tế: kataggellō

Phiên âm quốc tế: kä-tän-ge’l-lō

Phiên âm Việt: ka-tan-ghế-lô

Từ loại: Động từ

Nghĩa:

1. Tuyên bố

2. Giảng

Xuất hiện 17 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.