466 views

G5210

ὑμεῖς

Chuyển ngữ quốc tế: hymeis

Phiên âm quốc tế: hü-mā’s

Phiên âm Việt: hu-mai

Từ loại: Đại danh từ, ngôi thứ nhì, số nhiều

Nghĩa:

1. Các anh chị em, quý ông bà anh chị em, quý vị, quý bạn, các bạn… (tương đương “you” trong tiếng Anh, “toi” trong tiếng Pháp)

Xuất hiện 242 lần trong Thánh Kinh Tân Ước.

Comments are closed.