491 views

G2917

κρίμα

Chuyển ngữ quốc tế: krima

Phiên âm quốc tế: krē’-mä

Phiên âm Việt: kri-ma

Từ loại: Danh từ trung tính

Nghĩa:

1. Nghị quyết; bản án

2. Hình phạt dành cho tội nhân

3. Vụ án, một sự việc cần phải được đưa ra tòa

Xuất hiện 28 lần trong Thánh Kinh Tân Ước:

Comments are closed.