G5429

459 views

φρόνιμος Chuyển ngữ quốc tế: phronimos Phiên âm quốc tế: fro’-nē-mos Phiên âm Việt: fro-nê-mót Từ loại: Tính từ Nghĩa: Khôn ngoan; khôn khéo Xuất hiện 14 lần trong Thánh Kinh Tân Ước: … Continue reading

_______________________________________________________________